In het buitenland tijdens verkiezingen

Als u op de dag van de verkiezing (15 maart 2017) in het buitenland bent, dan heeft u drie opties. Meer informatie over stemmen in het buitenland, vindt u op de website www.kiesraad.nl.

1. Per brief stemmen

U kunt een verzoek indienen om per brief te mogen stemmen. U vult hiervoor het formulier Verzoek om per brief te stemmen (Model M3) in en stuurt het uiterlijk 15 februari 2017 naar info@maasdriel.nl. U mag het ingevulde formulier ook versturen naar gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA  Kerkdriel.

Verzoek om per brief te stemmen (PDF, 73.7 kB)

2. Onderhandse volmacht

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Maasdriel woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen én de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn (geldig tot 16 maart 2012 of een latere datum).

3. Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Maasdriel woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren kunt u downloaden op de pagina Volmacht of afhalen bij de informatiebalie van de gemeente Maasdriel. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. Deze volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen