Stemmen

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Maasdriel. Tegelijkertijd wordt er een landelijk referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De stembureaus gaan om 07.30 open en sluiten om 21.00 uur.

Uiterlijk 7 maart ontvangt u de stempas(sen) in één envelop

Alle mensen die op 5 februari 2018 inwoner zijn van Maasdriel en die op 21 maart tenminste 18 jaar oud zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben, EU-onderdaan zijn, of een andere nationaliteit hebben en langer dan 5 jaar in Nederland wonen, mogen stemmen voor de gemeenteraad.

Voor het referendum krijgt u een stempas als u op 21 maart tenminste 18 jaar oud bent en de Nederlandse nationaliteit heeft.

Stempas kwijt?

U kunt, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de balie in het gemeentehuis (hier kunt u zonder afspraak voor binnenlopen).
Als u later uw “oude” stempas alsnog terugvindt dan kunt u daarmee niet meer stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht geven. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.
Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.
De gemachtigde moet in Maasdriel wonen en zelf ook een stempas hebben ontvangen. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
Hij neemt uw stempas, met de machtiging op de achterzijde, en (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee naar het stembureau. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Elke kiezer mag, naast zijn eigen stem, maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen.

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Maasdriel woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor het referendum.
Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u afhalen bij de balie in het gemeentehuis of downloaden. (PDF, 67.5 kB)
Een schriftelijke aanvraag voor een machtiging moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.
De gemachtigde krijgt daarna het volmacht bewijs per post toegestuurd en hoeft in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het referendum)

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u  krijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan.
Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland.
Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u afhalen bij de balie in het gemeentehuis of downloaden. (PDF, 62.3 kB)
De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas voor het referendum moet u bijvoegen.
U ontvangt daarna per post een kiezerspas voor het referendum.

Kandidatenlijst leden gemeenteraad

Dit zijn de geldende kandidatenlijsten (PDF, 60.1 kB) die ingeleverd zijn voor de gemeenteraadsverkiezing die op woensdag 21 maart 2018 wordt gehouden. Op de kandidatenlijsten kunt u lezen op welke partijen en kandidaten u kunt stemmen voor de gemeenteraad.

Uiterlijk 19 maart worden de kandidatenlijsten huis-aan-huis rondgebracht. 

Stembureaus

In Maasdriel kan op de volgende plaatsen worden gestemd

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen die minder valide zijn. Bij alle stembureaus, behalve in Alem, is een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.

Stemmen met een stembiljet

U stemt door het rood maken van één wit stipje op het stembiljet dat u van de stembureauleden krijgt.
Heeft u op het stembiljet meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt worden geïdentificeerd, dan wordt het stembiljet ongeldig.
Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.
Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de voor de stemming bedoelde stembus.

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus.
Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.

Hulp in het stemhokje

Als u een lichamelijke beperking heeft waardoor u niet zelf een stipje rood kunt maken, bijvoorbeeld omdat u slecht kunt zien of het potlood niet vast kunt houden, dan mag één van de stembureauleden u helpen bij het uitbrengen van uw stem. Andere mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of dementie, mogen niet geholpen worden in het stemhokje. Thuis kunt u natuurlijk wel vast met deze persoon praten over zijn politieke voorkeur en hem uitleggen welk stipje hij moet inkleuren voor de partij en kandidaat van zijn keuze. Eenmaal in het stemhokje zal hij zelf, zonder hulp, de stem moeten uitbrengen.
Voor mensen die dit moeilijk vinden maar wel een handtekening kunnen zetten, kan een volmacht de oplossing zijn. De gemachtigde stemt dan namens hem en de persoon hoeft zelf niet naar het stembureau.

Verkiezingsavond

De gemeente Maasdriel organiseert op 21 maart een verkiezingsavond voor de kandidaten en andere geïnteresseerden in de grote zaal van de Leyenstein in Kerkdriel.
Tijdens deze avond zullen de voorlopige uitslagen per stembureau worden gepresenteerd. U bent van harte welkom vanaf 21.30 uur.

Meenemen

Om zelf te kunnen stemmen

  • De stempas(sen) voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) (maximaal 5 jaar verlopen)

Om voor iemand anders te stemmen

  • Uw eigen stempas(sen)
  • Uw eigen identiteitsbewijs
  • De stempas(sen) van degene die u een volmacht heeft gegeven (let op! De achterkant moet zijn ingevuld en getekend)
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) maximaal 5 jaar verlopen) van degene die u een volmacht heeft gegeven

U mag, naast uw eigen stem, maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem.

Formulieren

Let op! Alleen te gebruiken voor het referendum
Verzoek kiezerspas (PDF, 62.3 kB)
Verzoek schriftelijke volmacht (PDF, 67.5 kB)