Regels voor campagnevoering

Bij het voeren van een verkiezingscampagne moeten politieke partijen zich houden aan een aantal regels.

Aanplakborden voor politieke partijen - vrije plakplaatsen

Politieke groeperingen kunnen vanaf 2 februari 2022 affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen verkiezingsborden.

De regels hiervoor zijn:

 1. Er mag slechts één affiche (maximale afmeting per affiche A2 formaat breedte 42,0 cm x lengte 59,4 cm) per politieke partij per bord worden aangebracht;
 2. Er mag niet over andere affiches worden geplakt;
 3. Er moet gebruik worden gemaakt van een goede kwaliteit behangplaksel;
 4. De beschikbare borden mogen niet op enigerlei wijze worden beschadigd;
 5. Er mag niet aan de achterkant van de borden geplakt worden;

Het plakken van verkiezingsposters is alleen toegestaan op de aangewezen aanplakborden. Locaties aanplakborden bestemd voor verkiezingsposters in de gemeente Maasdriel:

1 Hedel Maasdijk t.h.v. viaduct
2 Ammerzoden Hogesteeg/Bernseweg  
3 Well Dorpsstraat /vd Schansstraat  
4 Wellseind Wellseindsestraat to 11 t.h.v. glascontainer
5 Heerewaarden Variksestraat t.h.v. rotonde
6 Rossum Kerkstraat/Burg. van Randwijckstraat  
7 Alem Jan Klingenweg/Odradastraat t.h.v. kermisterrein
8 Hurwenen Groenestraat / Dorpsstraat  
9 Velddriel Wordenseweg t.h.v. rotonde
10 Wordragen Zandweg/Wordragensestraat tegenover de brievenbus
11 Kerkdriel Teisterbandstraat/Kerkstraat voor Protestantse kerk
12 Hoenzadriel Kievitsham tussen 89 en 90

Driehoeksborden

Het staat u vrij om vanaf 2 februari 2022 ten behoeve van uw campagne maximaal 50 driehoeksborden in de gehele gemeente te plaatsen (per kern maximaal 10 borden) onder de volgende voorwaarden:

 1. De borden mogen niet aard- en/of nagelvast worden bevestigd.
 2. Zorg dat het doelmatig en veilig gebruik van de weg niet belemmerd wordt.
 3. Er mag geen schade worden veroorzaakt door de aanwezigheid, de plaatsing of de verwijdering van de borden.
 4. De borden mogen geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
 5. De borden mogen slechts geplaatst worden op een minimale afstand van 10 meter gemeten vanaf de aansluiting op een zijweg.

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde voorwaarden kan de gemeente uw borden verwijderen.

Spandoeken

Het ophangen van spandoeken is toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 1. Klk onderdeel moet tenminste 4,2 meter boven de weg gehangen worden;
 2. De spandoeken moeten op een deugdelijke wijze worden bevestigd ter voorkoming van gevaar voor het wegverkeer;
 3. De spandoeken mogen gedurende maximaal zes weken aanwezig zijn.

Spandoeken die naar oordeel van de gemeente het verkeer in gevaar brengen kunnen door de gemeente verwijderd worden.

Uitdelen van folders, flyers en samples

Flyeren door medewerkers en vrijwilligers op straat is toegestaan zonder vergunning. Eventueel mag een klein verrijdbaar karretje meegenomen worden. Het is niet toegestaan om in de openbare ruimte een standplaats in te richten / parkeergelegenheid af te sluiten. Zie hieronder.

Campagne vanaf een standplaats

Flyeren in de openbare ruimte vanaf een bus, kraam, wagen of tafel is niet toegestaan. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk. Het is tot 2 februari 2022 mogelijk daar een vergunning voor aan te vragen.

Verkiezingsmarkt

Voor het houden van een verkiezingsmarkt in de openbare ruimte moet een melding evenement worden ingediend (minimaal 4 weken van te voren moet de melding zijn ingediend). Op onze webpagina evenementen vindt u het meldingsformulier evenement. 

Campagnevoering op 16 maart 2022

Kiezers hebben het recht om gedurende de tijd van de stemming in het stemlokaal aanwezig te zijn. Het is daarbij niet toegestaan andere kiezers bij hun keuze te beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is niet toegestaan.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team verkiezingen via verkiezingen@maasdriel.nl of 14 0418.