Openbare zitting

Op vrijdag 4 februari 2022 was er om 10:00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau.
Tijdens deze zitting:

  • Werd er besloten over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • Werden de lijsten genummerd

Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten (PDF, 122.4 kB)