Informatie voor nieuwe politieke partijen

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen de partijnaam laten registreren. Dit noemen we aanduiding. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De naam van de partij komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Wat is de aanduiding van een partij?

De aanduiding van een partij is de naam van de partij die boven de kandidatenlijst op het stembiljet staat. Dit hoeft niet de statutaire naam te zijn.

Waarom moet ik de aanduiding laten registreren?

Registratie is nodig om de partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen zetten. Registratie is niet verplicht. Zonder registratie kunt u alleen met een ‘blanco lijst’ meedoen.

Hoe kan ik registreren?

U levert bij het Centraal Stembureau van de gemeente Maasdriel het volgende in:

  • formulier Model G 1-1 Verzoek tot registratie van een aanduiding
  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
  • een recent bewijs (max. 3 maanden oud) van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘waarborgsom’
  • een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen om de kandidatenlijst in te leveren.

Hoe kan ik de waarborgsom betalen?

De waarborgsom bedraagt € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer: NL47 BNGH 0285 0819 26 ten name van gemeente Maasdriel, onder vermelding van:

  • waarborgsom registratie
  • naam van de politieke groepering

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering bij de eerstvolgende verkiezingen een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt teruggestort op het rekeningnummer van waaruit het is betaald.

Tot wanneer kan ik registreren?

Het verzoek tot registratie moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau van de gemeente Maasdriel.