Kandidaatstelling bestaande en nieuwe politieke partijen


Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten op de dag van de kandidaatstelling hun kandidatenlijst inleveren. De dag van kandidaatstelling is maandag 31 januari 2022.

Voorinlevering documenten: 24 t/m 28 januari 2022

Voor de kandidaatstelling organiseert de gemeente een voorinlevering. Hierbij kan de gemeente alvast controleren of u alle verplichte documenten goed en compleet heeft ingevuld. De voorinlevering is van maandag 24 januari tot en met donderdag 28 januari 2022. U moet hiervoor een afspraak maken. Stuur een e-mail naar verkiezingen@maasdriel.nl of bel 14 0418.

Let op!Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd, moet u op 31 januari 2022 alle verplichte documenten officieel inleveren.

Verplichte documenten verzamelen via Verkiezingssoftware

Bij het verzamelen van alle verplichte documenten gebruikt u het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). De Kiesraad stelt deze verkiezingssoftware beschikbaar. De verplicht in te leveren formulieren (modellen) zijn wettelijk voorgeschreven. Hieronder ziet u welke formulieren u moet gebruiken:

 • Kandidatenlijst
  Er mogen maximaal 50 kandidaten op een lijst staan. Dit kan ingevuld worden op het formulier kandidatenlijst model H1
 • Instemmingsverklaringen
  Een instemmingsverklaring van iedere kandidaat. Op het formulier instemmingsverklaring model H9 geven de kandidaten aan dat ze akkoord gaan met hun plek op de lijst.
 • Kopie legitimatiebewijs kandidaten en inleveraar(s)
  Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de persoon die de kandidatenlijst inlevert. Als uw Burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs staat, dan moet u de achterkant ook kopiëren.
 • Machtiging tot plaatsen van lijstnaam boven lijst
  Bij de kandidatenlijst moet u een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij toevoegen. Op het formulier model H3-1 staat dat de inleveraar toestemming heeft om een geregistreerde lijstnaam van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen.

Extra voor alleen nieuwe partijen:

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u ook deze documenten inleveren:

 • 20 ondersteuningsverklaringen
  Op het formulier model H4 moet u minimaal 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling inleveren.
 • Bewijs van betaling waarborgsom
  U moet een waarborgsom van € 225 voor de kandidaatstelling betalen. Dit bedrag moet uiterlijk op 17 januari 2022 betaald zijn. Dit bedrag maakt u over naar IBAN-nummer NL47 BNGH 0285 0819 26 ter attentie van 'Gemeente Maasdriel’, onder vermelding van ‘Waarborgsom kandidaatstelling en naam van de politieke partij’ en grootboeknummer 602500/838109 .

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling (Model H12). De waarborgsom krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u de waarborgsom terug.

Dag van de kandidaatstelling: maandag 31 januari 2022

Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren de politieke partijen alle verplichte documenten in op het gemeentehuis, aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. U moet hiervoor een afspraak maken. Stuur hiervoor een e-mail naar verkiezingen@maasdriel.nl of bel 14 0418.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van de kiesraad vindt u alle informatie over de verkiezingen.

U kunt ook contact opnemen met het Team Verkiezingen van de gemeente. Dit kan door een e-mail te sturen naar: verkiezingen@maasdriel.nl of bel naar 14 0418.

Heeft u vragen over de kandidaatstelling?

Stuur een e-mail naar verkiezingen@maasdriel.nl of bel 14 0418.