Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt of wilt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen, door het geven van een onderhandse volmacht. Vul de achterkant van uw stempas in en geef deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee. U geeft de persoon dan een machtiging (een volmacht).

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

  • kiesgerechtigd zijn;
  • ook in Maasdriel wonen;
  • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.