Informatie voor bestaande politieke partijen

Landelijke politieke partijen die al geregistreerd zijn voor de Tweede Kamerverkiezing of voor de verkiezing van Provinciale Staten of plaatselijke (lokale) politieke partijen die zich in 2017 hebben laten registreren en een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Is registratie van de naam van een politieke partij bij elke gemeenteraadsverkiezingen nodig?

Nee, dat is niet nodig voor partijen met 1 of meer zetel(s) in de gemeenteraad. Ook landelijke partijen met doorwerking vanuit de Tweede Kamerverkiezing of provinciale statenverkiezingen, hoeven hun naam niet te laten registreren. Deed een partij mee aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen, maar is de aanduiding geschrapt of werd de kiesdeler niet gehaald, dan is registratie opnieuw nodig.

Mag een plaatselijke afdeling van een landelijke partij aan de landelijke geregistreerde aanduiding iets toevoegen?

Ja, dat mag. Maar daar is een aparte registratie voor nodig. Een toevoeging aan een landelijk geregistreerde partijnaam (aanduiding) is een wijziging van de landelijke registratie. Wanneer een lokale afdeling een lokale toevoeging wil doen (bijvoorbeeld de gemeente- of de provincienaam), is daarvoor een aparte registratie nodig. U wordt dan aangemerkt als een nieuwe politieke partij.

Moet de partijnaam (aanduiding) van de politieke partij dezelfde zijn als de statutaire naam?

Nee, deze aanduiding hoeft niet overeen te komen met de naam zoals die in de statuten van de politieke partij staat. Zo kan de partijnaam (aanduiding) een afkorting van de statutaire naam worden gebruikt of de volledige statutaire naam al dan niet gevolgd door de afkorting daarvan (eventueel tussen haakjes geplaatst), maar ook een geheel andere aanduiding. De wetgever heeft partijen op dit punt de ruimte gelaten. Een wijziging van de statutaire naam heeft dan ook geen gevolgen voor de geregistreerde aanduiding. Wil de partij de aanduiding laten wijzigen, dan moet deze daarvoor een wijzigingsverzoek indienen bij het centraal stembureau.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van de kiesraad www.kiesraad.nl vindt u alle informatie over de verkiezingen.
U kunt ook contact opnemen met het Team Verkiezingen van de gemeente. Dit kan door een e-mail te sturen naar: verkiezingen@maasdriel.nl of bel naar 14 0418.