Onderhandse volmacht

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een onderhandse volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Deze persoon moet wel in de gemeente Maasdriel wonen. Door het invullen en ondertekenen van de achterkant van uw stempas geeft u de volmacht. Deze volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Let op: de gemachtigde heeft uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Schriftelijke volmacht

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u ook iemand machtigen die buiten de gemeente Maasdriel woont. U vult hiervoor het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 53.9 kB) samen in en stuurt het uiterlijk 10 maart 2017 naar info@maasdriel.nl. U mag het ingevulde formulier ook versturen naar gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Uw volmacht wordt direct aan de gemachtigde toegestuurd, waarmee hij/zij namens u kan stemmen. Deze volmachtistem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Meer informatie over onderhandse en schriftelijke volmacht vindt u op de website www.kiesraad.nl.