Subsidiebeleid

Subsidies

De gemeente heeft een aantal subsidies voor inwoners en organisaties. U vindt de subsidieregelingen en aanvraagformulieren onderaan deze pagina. De aanvraag van een subsidie is gratis.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn niet altijd hetzelfde. U leest hierover meer in de verschillende subsidieregelingen. Daarnaast heeft iedere subsidieregeling een maximaal budget, de zogenaamde subsidieplafonds. 

Bezwaar

De gemeente laat u via een brief weten of u de subsidie krijgt. Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor subsidie? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken.

Algemene subsidieverordening en subsidieregelingen

1. Algemene subsidieverordening 
2. Goed idee, doe er iets mee
3. Amateuristische sportbeoefening 
4. Amateuristische kunst- en cultuurbeoefening 
5. Vrijwillig kinder- en jeugdwerk 
6. Vrijwillig ouderenwerk 
7. Volksfeesten en EHBO 
8. Dorpsraden en musea 
9. Maatschappelijke organisaties (in ontwikkeling)

Aanvraagformulieren

1. Goed idee, doe er iets mee
Aanvraagformulier (PDF, 1.2 MB) 
2. Amateuristische sportbeoefening
Aanvraagformulier (PDF, 96.6 kB) en activiteitenoverzicht (PDF, 114.4 kB)
3. Amateuristische kunst- en cultuurbeoefening
Aanvraagformulier (PDF, 44.3 kB) en activiteitenoverzicht (PDF, 114.9 kB)
4. Vrijwillig kinder- en jeugdwerk
Aanvraagformulier (PDF, 44.3 kB) en activiteitenoverzicht (PDF, 114.2 kB)
5. Vrijwillig ouderenwerk
Aanvraagformulier (PDF, 44.3 kB) en activiteitenoverzicht (PDF, 114.8 kB)
6. Volksfeesten en EHBO
Aanvraagformulier (PDF, 44.3 kB)en activiteitenoverzicht (PDF, 115.2 kB)
7. Dorpsraden en musea
Aanvraagformulier (PDF, 44.3 kB) en activiteitenoverzicht (PDF, 110.6 kB)
8. Maatschappelijke organisaties 
Aanvraagformulier (PDF, 44.2 kB) en activiteitenoverzicht (PDF, 110.8 kB)