Subsidiebeleid

Subsidies

De gemeente heeft een aantal subsidies voor inwoners en organisaties. U vindt de subsidieregelingen en aanvraagformulieren onderaan deze pagina. De aanvraag van een subsidie is gratis.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn niet altijd hetzelfde. U leest hierover meer in de verschillende subsidieregelingen. Daarnaast heeft iedere subsidieregeling een maximaal budget, de zogenaamde subsidieplafonds. 

Bezwaar

De gemeente laat u via een brief weten of u de subsidie krijgt. Bent u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor subsidie? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken.

Algemene subsidieverordening en subsidieregelingen

Aanvraagformulieren