Lees pagina voor

Proces en Participatie

De omgeving van de kasteelruïne in Hedel krijgt een nieuwe inrichting. Hier werken we stap voor stap samen met werkgroep Kasteelplein, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie, R.K. Parochie en inwoners naar toe.

Wat is er gedaan?

Stap 1: Initiatief werkgroep

Op basis van het initiatief van de werkgroep Kasteelplein, dachten we samen na over de nieuwe inrichting van de omgeving van de kasteelruïne in Hedel. De werkgroep verzamelde daarover al veel informatie bij betrokkenen. Ook voerden we in februari 2020 persoonlijke gesprekken met vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen uit Hedel, waarin zij hun ambities, wensen en ideeën aangaven.

In opdracht van de gemeente ging Buro Lubbers aan de slag met het opstellen van de visie en het voorlopig ontwerp. Dat deed het bureau op basis van de kansen die er liggen voor dat gebied en de opgehaalde wensen. Het beoogde eindresultaat is een gebruiksvriendelijk plan dat mét en vóór Hedelnaren is ontwikkeld en dat recht doet aan de plek als historisch dorpscentrum.

Indicatie plangebied kasteelplein
Afbeelding: Indicatie plangebied Kasteelplein

Stap 2: Inloopbijeenkomst met inwoners

Voor geïnteresseerden en belanghebbenden was er in oktober 2020 een inloopbijeenkomst. Aanwezigen konden een reactie geven op het voorstel en ideeën en suggesties aandragen. Samen met leden van het ontwerpteam, de werkgroep Kasteelplein en de gemeente konden deelnemers van gedachten wisselen.

Stap 3: Uitwerking ontwerp met betrokken partijen

Op basis van de opgehaalde input van de inloopbijeenkomst, paste Buro Lubbers samen met belanghebbenden het ontwerp aan. Werkgroep Kasteelplein, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie en de R.K. Parochie waren hierbij gesprekspartner.

Stap 4: Digitale bijeenkomst met inwoners

Op 30 juni 2021 presenteerden we het aangepaste ontwerp in een bijeenkomst met inwoners. Naast het Kasteelplein en –park is in het nieuwe ontwerp ook het neerhuizinggebied (het voorhof van het kasteel), tussen de voormalige R.K. kerk en de kasteelruïne, meegenomen. Met het neerhuizinggebied gaan we eerst aan de slag. Tijdens de bijeenkomst peilden we de reacties van de geïnteresseerden en belanghebbenden op het nieuwe ontwerp en haalden we suggesties op voor de verdere uitwerking. De schetsontwerpen werden enthousiast ontvangen.Indicatie plangebied Neerhuizing

Indicatie plangebied Neerhuizing

Stap 5: Uitwerken ontwerp en voorleggen gemeenteraad

Op basis van de opgehaalde input van de inloopbijeenkomst en in samenwerking met de betrokken partijen, is het ontwerp verder uitgewerkt. Dit betrof de technische uitwerking dus de daadwerkelijke uitvoeringsplannen. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van bureau Kybys.
Het ontwerp is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad en dus definitief. De benodigde onderzoeken en vergunningen zijn doorlopen.

Hieronder staan twee impressies van het ontwerp

Impressie 1 kasteelplein Hedel

Sfeerimpressie 1

Sfeerimpressie 2

Sfeerimpressie 2

Speeltoestellen

In de plannen staan ook speelvoorzieningen, passend bij de omgeving.

Stap 6. Aannemer bekend

Het project is in de zomer van 2023 aanbesteed. Dat houdt in dat marktpartijen een aanbieding konden maken voor de realisatie van het project. De aanbesteding is nu afgerond en de aannemer die het werk uitvoert is Aannemersbedrijf Gijben uit Hedel. De verwachting is dat de realisatie in oktober 2023 start en dat het werk eind 2023 gereed is. De beplanting volgt in het plantseizoen, begin 2024. De aannemer informeert omwonenden over de planning.

Vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten en kijk bij ‘Contact’ hoe u ons bereikt.

Heeft u zelf een voorkeur of leuk idee? Laat het ons weten en kijk bij ‘Contact’ om dit met ons te delen.