Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Maasdriel streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van het hoofddomein: https://www.maasdriel.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Dagelijks wordt de website automatisch gemonitord op toegankelijkheid. Op 18 februari 2021 heeft www.maasdriel.nl een toegankelijkheidsscore van 98,7%, gemeten met de tool voor Accessibility van Siteimprove.

Screenshot van Siteimprove waarop de website van de gemeente Maasdriel een toegankelijkheidsscore heeft van 98,7%

Omdat alleen deze automatische controle niet voldoende is, gaven we opdracht voor een handmatige toetsing op de Wcag 2.1 AA. Deze toetsing is door een gecertificeerde organisatie 27 augustus 2020 uitgevoerd.

Dit zijn de maatregelen van de webredactie op een rij

  • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website iedere 5 werkdagen met de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van www.maasdriel.nl . Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Gepubliceerde pdf's

De gepubliceerde pdf's zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt. Dit betreft alle pdf's van na 23 september 2018 en de formulieren gepubliceerd voor die datum. Daar waar een pdf niet toegankelijk is bieden we een alternatief, bijvoorbeeld een samenvatting of op te vragen via e mail.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via info@maasdriel.nl