Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-10-2019.

Gemeente Maasdriel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl.
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: www.maasdriel.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Toelichting op de nalevingsstatus  

De website www.maasdriel.nl voldoet op dit moment nog niet volledig aan de eisen die in dit tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn opgenomen.
Er is een plan van aanpak opgesteld, daarin staat met name de toegankelijkheid voor pdf documenten genoemd. Het streven is deze pdf's grotendeels toegankelijk te hebben in de tweede helft van 2020.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via info@maasdriel.nl