Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Toegankelijkheid

In Maasdriel moet iedereen kunnen meedoen! Dat begint bij goede informatievoorziening. Ook digitaal. Daarom streven we naar het zo goed mogelijk naleven van de webrichtlijnen voor toegankelijkheid die gelden voor websites van gemeenten.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (Deze link gaat naar een externe website) verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. Daarnaast verplicht deze wetgeving overheidsinstanties om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Gemeente Maasdriel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl (Deze link gaat naar een externe website) op niveau AA. www.maasdriel.nl voldoet op dit moment gedeeltelijk aan de eisen, eind augustus 2023 vindt het volgende toegankelijkheidsonderzoek plaats door een onafhankelijke partij. 

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van www.maasdriel.nl . Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label. (Deze link gaat naar een externe website)

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@maasdriel.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Pdf's

Niet al onze pdf's voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Het aanpassen van alle documenten zou onevenredig veel tijd en geld kosten. Veelgebruikte documenten passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen. Het komt voor dat deze documenten niet doorzoekbaar zijn of op andere aspecten niet voldoen aan de webrichtlijnen. Kunt u een pdf-document niet goed lezen? Stuur ons een e-mail zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.

Toegankelijkheid andere sites en apps van de gemeente

Het up-to-date houden van toegankelijkheid is een continue proces.
Op deze website staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Register toegankelijkheidsverklaringen

Van de websites / apps die (deels) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Maasdriel vallen, worden toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd in het register van toegankelijkheidsverklaringen (Deze link gaat naar een externe website) en zijn hieronder ook te lezen.