Omwisselen buitenlands rijbewijs

Heeft u buiten Nederland een rijbewijs behaald? In bepaalde gevallen kunt u dit omwisselen tegen een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Maasdriel.

Afspraak maken

Meenemen

 • Uw (oude) geldige buitenlandse rijbewijs (dit wordt opgestuurd naar de RDW)
 • Een goed gelijkende pasfoto. Let u op de eisen?
 • In een aantal gevallen een verklaring van geschiktheid. Informeer bij de gemeente of dit bij uw omwisseling nodig is
 • Een geldig legitimatiebewijs (identiteits- of verblijfsdocument)
 • Eventueel een vertaling van buitenlandse documenten. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, dan wel door de Ambassade of het Consulaat
 • Een bankpas. U betaalt meteen bij de aanvraag. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen.

Prijs

De kosten voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs zijn € 41,00 

Voorwaarden voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

Het in te leveren buitenlandse rijbewijs moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) .
 • u beschikt over een geldige verblijfstitel .
 • uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of één van de volgende landen: Rijbewijs uit landen geschikt voor omwisseling.
 • het rijbewijs geldig is. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs afgegeven buiten EU

Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt:

 • dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte moet hebben gewoond. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
 • dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben zoals deze in Nederland geldt.

Hoe lang mag u uw buitenlandse rijbewijs nog gebruiken?

 • Een rijbewijs dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie (EU) of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland mag u in Nederland maximaal 10 jaar gebruiken als het rijbewijs voor 19-01-2013 is afgegeven. Als het rijbewijs na 19-01-2013 is afgegeven dan mag u dit nog 15 jaar gebruiken. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Het rijbewijs moet nog geldig zijn
 • Een rijbewijs uit een ander land mag u na vestiging in Nederland nog maximaal 185 dagen gebruiken
 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor een aantal landen buiten de Europese Unie), dan moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR