Omwisselen buitenlands rijbewijs

Heeft u buiten Nederland een rijbewijs behaald? In bepaalde gevallen kunt u dit omwisselen tegen een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Maasdriel.

Afspraak maken

Meenemen

 • Uw (oude) geldige buitenlandse rijbewijs (dit wordt opgestuurd naar de RDW)
 • Een goed gelijkende pasfoto. Let u op de eisen?
 • In een aantal gevallen een verklaring van geschiktheid. Informeer bij de gemeente of dit bij uw omwisseling nodig is
 • Een geldig legitimatiebewijs (identiteits- of verblijfsdocument)
 • Eventueel een vertaling van buitenlandse documenten. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, dan wel door de Ambassade of het Consulaat
 • Een bankpas. U betaalt meteen bij de aanvraag. Voor uw en onze veiligheid kunt u aan de balie uitsluitend pinnen.

Prijs

De kosten voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs zijn € 41,00 

Voorwaarden voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

Het in te leveren buitenlandse rijbewijs moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het rijbewijs moet geldig zijn
 • Het rijbewijs moet aan de aanvrager zijn afgegeven binnen een periode van 1 jaar voorafgaand aan deze omwisseling. In dat jaar moet de aanvrager tenminste 185 dagen in het land van afgifte van dit rijbewijs gewoond hebben
 • De geldigheidsduur van een EU/EVA rijbewijs mag op het moment van de indiening van de aanvraag verstreken zijn. Bij de aanvraag moet dan een gewaarmerkte verklaring aanwezig zijn. Het gezag dat het rijbewijs heeft afgegeven, moet daarin aangeven geen bezwaar te hebben tegen afgifte van een Nederlands rijbewijs

Hoe lang mag u uw buitenlandse rijbewijs nog gebruiken?

 • Een rijbewijs dat is afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie (EU) of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland mag u in Nederland maximaal 10 jaar gebruiken als het rijbewijs voor 19-01-2013 is afgegeven. Als het rijbewijs na 19-01-2013 is afgegeven dan mag u dit nog 15 jaar gebruiken. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Het rijbewijs moet nog geldig zijn
 • Een rijbewijs uit een ander land mag u na vestiging in Nederland nog maximaal 185 dagen gebruiken
 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor een aantal landen buiten de Europese Unie), dan moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR