Stand van zaken

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat de Wordenseweg een aantrekkelijke toegangsweg wordt.

Wat is er gedaan?

Stap 1: wensen en ideeën
Tijdens de digitale participatiebijeenkomst (PDF, 3.2 MB) op woensdag 13 januari zijn er gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Daarnaast konden mensen via een digitaal reactieformulier hun wensen en ideeën achterlaten.
Deze input wordt meegenomen bij het verdere proces.

En verder?

De input uit de digitale bijeenkomst en de reacties, worden meegenomen bij het maken van een plandocument met duidelijke voorwaarden en kaders. Dit document zal de basis vormen voor het ontwerp. Voordat er een ontwerp wordt gemaakt, zal het document nog  worden teruggekoppeld aan betrokkenen tijdens de ateliersessies.