Lees pagina voor

Stand van zaken

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat de Wordenseweg een aantrekkelijke toegangsweg wordt.

Wat is er gedaan?

Tijdens de digitale participatiebijeenkomst (PDF, 3.2 MB) op woensdag 13 januari 2021 zijn er gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Daarnaast konden mensen via een digitaal reactieformulier hun wensen en ideeën achterlaten. Deze input is meegenomen bij het verdere proces.

De input uit de digitale bijeenkomst van vorig jaar en de wensen en eisen van de gemeente zijn uitgewerkt in het kaderstellend document. Op basis van dat document en de verkeerskundige regels werkten we een aantal schetsen uit. Om u een indruk te geven hoe de Wordenseweg eruit komt te zien, vindt u hieronder een van de mogelijke dwarsdoorsnedes van de Wordenseweg na herinrichting:

Deze doorsnede geeft weer dat de rijbanen en het fietspad ernaast breder worden. Daarnaast komen er langs beide kanten van de weg en het fietspad betonnen kantopsluitingen voor een duidelijke en veilige afscheiding. Langs een gedeelte van de weg is er in de nieuwe situatie meer ruimte voor bomen en water. Hebt u nog vragen of wilt u een meer gedetailleerde plattegrond ontvangen in pdf? Stuur dan een e-mail naar wordenseweg@maasdriel.nl.

Op 18 mei 2022 lieten we de mogelijke oplossingen zien aan omwonenden en andere betrokkenen. Zij kregen een envelop met gekleurde stickers en een reactieformulier. Met die stickers gaven ze aan waar hun voorkeur naar uitgaat op de volgende onderdelen:

Op de reactieformulieren vulden bewoners hun vragen en suggesties in. Waar mogelijk nemen we de input mee bij de uitwerking van het ruimtelijk ontwerp. Alle vragen beantwoorden we individueel.

En verder?

De schetsen werken we komende tijd uit in een ruimtelijk ontwerp. Op de pagina Proces vindt u meer informatie over de stappen die we gezet hebben en wat er komende periode gebeurt.