Stand van zaken

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat de Wordenseweg een aantrekkelijke toegangsweg wordt.

Wat is er gedaan?

Stap 1: wensen en ideeën
Tijdens de digitale participatiebijeenkomst (PDF, 3.2 MB) op woensdag 13 januari zijn er gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Daarnaast konden mensen via een digitaal reactieformulier hun wensen en ideeën achterlaten.
Deze input wordt meegenomen bij het verdere proces.

En verder?

De input uit de digitale bijeenkomst en de wensen en eisen van de gemeente zijn uitgewerkt in het kaderstellend document. Op basis van dat document en de verkeerskundige regels werken we op dit moment een aantal mogelijke ontwerpen uit. Begin 2022 horen we graag wat omwonenden van de voorgestelde ontwerpen vinden.