Lees pagina voor

Project

Het project ‘Wordenseweg’ gaat over het renoveren en opnieuw inrichten van de Wordenseweg. Dit is nodig omdat de weg is verouderd en we de verkeersveiligheid van deze weg willen waarborgen. Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat de Wordenseweg een aantrekkelijke toegangsweg wordt. Daarvoor moet een plan worden gemaakt.

Waarom een renovatie?

De Wordenseweg wordt intensief gebruikt en de kwaliteit van de huidige weg is grotendeels verzwakt. Het asfalt en de ondergrond zijn sterk verouderd en niet meer geschikt voor het toenemende gebruik en de belasting. Daarbij is de Wordenseweg een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, waarvan de inrichting niet meer voldoet aan de huidige richtlijnen en klimaat doelstellingen.

Plan Wordenseweg

De gemeente heeft de ambitie om van de Wordenseweg een aantrekkelijke toegangsweg te maken en heeft daar enkele ideeën voor. Wij zijn benieuwd hoe inwoners en gebruikers van aangrenzende panden tegen deze ideeën aankijken. We horen graag welke wensen, eisen en ideeën de inwoners en gebruikers zelf hebben als het gaat om het opnieuw inrichten van de Wordenseweg.

Daarom organiseert de gemeente verschillende momenten en mogelijkheden om samen te werken aan een plan voor de herinrichting. Het proces met de omgeving vormt de sleutel tot een succesvol en gedragen plan. De verschillende belangen, wensen en eisen vormen de inzet voor een transparant en open proces. Benieuwd hoe we de omgeving betrekken? Kijk dan op de pagina 'proces'.