Participatie

De gemeente vindt het belangrijk om het project ‘Wordenseweg’, goed af te stemmen met inwoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit het omliggende gebied. In het proces van participatie horen we dan ook graag de wensen, eisen van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Het project kent vijf fasen. In elke fase staat participatie centraal. 

Wilt u ook meedenken?

Dat kan! Via de StoryMap komt u op een formulier waar u uw wensen en ideeën kunt aandragen.