Groen en natuur

De gemeente kent een grote verscheidenheid aan groen, zoals plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Ook zijn er in de gemeente veel waardevolle bomen. Deze kunt u op een kaart terug vinden.

Het onderhoud wordt uitgevoerd door Van de Haargroep. Op de website Van de Haargroep vindt u een overzicht van de planning.

Gedragscode Flora en Fauna Bommelerwaard

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de openbare ruimte is de gemeente wettelijk verplicht te voldoen aan de eisen van de Flora- & Faunawet. In deze wet is de bescherming van de inheemse planten en dieren vastgelegd. Door de werkzaamheden uit te voeren volgens een goedgekeurde gedragscode, geldt -in een aantal gevallen- een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Flora- & Faunawet. De Gedragscode (PDF, 4.4 MB) voor de gemeente is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken.