Lees pagina voor

Incidentele festiviteiten

Wilt u als horecabedrijf een festiviteit organiseren waarbij u verwacht dat u niet aan de geluidsnormen kunt voldoen, dan meldt u dit bij de gemeente. U vindt de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit (Deze link gaat naar een externe website) en in artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening. (Deze link gaat naar een externe website)

U kunt dan een ontheffing krijgen om een festiviteit te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden verruimd. Jaarlijks mogen 2 incidentele festiviteiten – met ontheffing - zondermeer plaatsvinden. Het is mogelijk om meer dan 2 incidentele festiviteiten aan te vragen tot een maximum van 12 per jaar.  Tussen de 2 en 12 festiviteiten wordt per aanvraag bekeken of de belasting voor de omgeving niet te groot is.

Als uw festiviteit plaatsvindt op een datum die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als collectieve festiviteit, dan hoeft u geen kennisgeving incidentele festiviteit te doen.
Meer informatie over collectieve festiviteiten.

Voorwaarden

Bij een incidentele festiviteit mag u dus meer geluid produceren. Tot 01:00 uur mag u maximaal 10 dB(A) meer geluid produceren dan normaal wettelijk is toegestaan. De melding van een incidentele festiviteit moet 10 werkdagen van tevoren worden ingediend.

Kosten

De melding van een incidentele festiviteit is kosteloos.

Melden

U kunt de incidentele festiviteit melden via het meldingsformulier incidentele festiviteit (PDF, 42.5 kB).