Lees pagina voor

collectieve festiviteiten

Als u een festiviteit organiseert in uw horecabedrijf dan moet u zich houden aan geluidsnormen.
Deze geluidsnormen zijn vastgelegd in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit (Deze link gaat naar een externe website)) en in artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Deze link gaat naar een externe website). Als u verwacht dat u de geluidsnormen gaat overschrijden, dan moet u een melding incidentele festiviteit indienen bij de gemeente.

Toestemming collectief geregeld voor aantal festiviteiten

Er zijn ieder jaar dagen waarop traditionele feesten worden georganiseerd (denk aan Carnaval en Koningsdag). Dit worden collectieve festiviteiten genoemd.
Omdat niet alleen u, maar een groot aantal organisatoren hierbij over de geluidsnormen verwacht te gaan, heeft de gemeente de toestemming hiervoor collectief geregeld.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende dagen aangewezen als collectieve festiviteit:

Voor de hele gemeente

De volgende evenementen, voor zover hiervoor een evenementenvergunning is verleend of een melding is geaccepteerd. Alleen dan mag het evenement plaatsvinden en valt het onder collectieve festiviteit.

Collectieve festiviteiten
Kern Evenement Wanneer
Ammerzoden Kermis      zaterdag t/m dinsdag
Alem Kermis vrijdag t/m maandag
Heerewaarden Kermis zaterdag t/m maandag
Hedel Paardenmarkt (incl. kermis) zaterdag t/m maandag
Kerkdriel Kermis zaterdag t/m dinsdag
Rossum Kermis donderdag t/m zondag
Velddriel Kermis vrijdag t/m maandag

Voorwaarden

Tot 01:00 uur mag u maximaal 10 dB(A) meer geluid produceren dan normaal wettelijk is toegestaan.