Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Bommelerwaard


Hoe ziet de Bommelerwaard er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat de Bommelerwaard nu en in de toekomst een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Dat hebben we beschreven in de ontwerp-omgevingsvisie. De digitale versie vindt u op het online platform van de omgevingsvisie Bommelerwaard: Dit is het resultaat van een intensief samenwerkingstraject met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en partners.

De gemeente Maasdriel en Zaltbommel beoordelen alle zienswijzen zeer zorgvuldig. Bij de vaststelling van de omgevingsvisie geven zij aan wat er met de zienswijzen is gebeurd. De nieuwe gemeenteraden, die volgen uit de verkiezingen in maart 2022, stellen de definitieve omgevingsvisie Bommelerwaard vast. De visie zal eens in de paar jaar worden geactualiseerd.

Onderwerpen in de Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staan keuzes voor de toekomst. Keuzes die gaan over de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Daarbij gaat het over de volgende kernthema's:

  • Klimaat, duurzaamheid en landschap
  • Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie
  • Milieu, gezondheid en leefbaarheid
  • Wonen, welzijn en voorzieningen