Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Veelgestelde vragen

Let op!Виберіть текст, натисніть 'vertalen' та виберіть потрібну мову

Waar vangt Maasdriel vluchtelingen uit Oekraïne op? 

Er is een noodopvanglocatie op Resort aan de Maas (EuroParcs) in Kerkdriel. Daar worden ongeveer 215 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Lees er meer over op de speciale pagina over noodopvang

Wat is een noodopvanglocatie en hoelang verblijven de vluchtelingen daar?

Een noodopvanglocatie is een locatie die voor langere tijd beschikbaar is. Op dit moment weten wij nog niet hoelang de vluchtelingen op Resort aan de Maas zullen verblijven. Wij houden rekening met een periode tot het einde van het jaar. 

Is permanente bewoning op Resort aan de Maas dan ook toegestaan? 

Nee, wonen op een vakantiepark is en blijft niet toegestaan. 

Wat moet een vluchteling doen na het verstrijken van de eerste 90 dagen (kort verblijf)?

Er komt een nieuwe regeling voor Oekraïners die in Nederland willen blijven. Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling voor Oekraïners die tijdelijk bescherming willen. Binnenkort leest u meer op de website van de IND. Tot die tijd hoeven vluchtelingen zich geen zorgen te maken over het recht op verblijf in Nederland.

Krijgen vluchtelingen uit Oekraïne financiële ondersteuning?

Het kabinet heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen leefgeld ontvangen. Oekraïners die bij een gastgezin inwonen krijgen een aanvullende bijdrage. Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op leefgeld is een inschrijving in de Basisregistratie Personen

Mogen Oekraïners werken in Nederland?

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. (Deze link gaat naar een externe website) Een vluchteling heeft een Burgerservicenummer (BSN) nodig om te kunnen werken. Als een vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. 

Kan een werkgever een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?   

Ja, een werkgever kan een vluchteling aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. Wij raden werkgevers aan contact op te nemen met het Werkgeversservicepunt Werkzaak Rivierenland (Deze link gaat naar een externe website) (WSP). De medewerkers van het WSP kunnen werkgevers informeren over waar zij rekening mee moeten houden op het moment dat zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst willen nemen. Kijk voor meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne ook eens op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Kunnen kinderen uit Oekraïne naar school?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Op de pagina over onderwijs leest u hoe wij dat in de Bommelerwaard organiseren. 

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne medische zorg ontvangen en zijn de kosten dan gedekt?

In Nederland kan men altijd bij artsen en in ziekenhuizen terecht voor noodzakelijke medische zorg. Lees meer over hoe de zorg is geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne op de website Zorgverzekeringslijn (Deze link gaat naar een externe website).

Ik vang vluchtelingen uit Oekraïne bij mij thuis op en ben op zoek naar spullen, waar kan ik terecht?

U kunt contact opnemen met Welzijn Bommelerwaard (Deze link gaat naar een externe website). Welzijn Bommelerwaard bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Ben ik als vluchteling uit Oekraïne verzekerd voor schade die ik maak?

Vluchtelingen uit Oekraïne die schade veroorzaken aan derden zijn gedekt voor deze kosten. Als Oekraïense vluchtelingen aansprakelijk worden gesteld kunnen zij dit melden bij de gemeente.