Bezwaarschriftencommissie 22 december 2022

Geplaatst op woensdag 14 december 2022

Datum: donderdag 22 december 2022
Plaats: Raadzaal gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45 Kerkdriel

15.30 uur

Vooroverleg

16.00 uur

Bezwaar tegen het besluit weigeren aanvraag vergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor het huisvesten van 8 personen in de woning op het adres Veilingweg 15 in Zaltbommel
Bestuursorgaan: College van Zaltbommel

16.30 uur

Bezwaar tegen het besluit afwijzen handhavingsverzoek op het door Kreling Aardbeien B.V. niet nakomen van 3 voorwaarden in de verleende omgevingsvergunning op het adres Beemstraat 7 in Nieuwaal
Bestuursorgaan: College van Zaltbommel

17.00 uur

Bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een bedrijfspand ten behoeve van het gedurende 10 jaar huisvesten van maximaal 18 arbeidsmigranten op het adres Hogeweg 2d in Nieuwaal
Bestuursorgaan: College van Zaltbommel

Meer nieuws