Regioprogramma Vrijheid 2022-2023

Geplaatst op woensdag 23 november 2022

Gemeente Maasdriel wil aandacht blijven vragen voor de (oorlogs) geschiedenis en onze vrijheid. Daarom heeft het college het Regioprogramma Vrijheid 2022-2023 voor regio Rivierenland vastgesteld.

Wat is het doel van dit programma?

Provincie Gelderland heeft het programma Vrijheid opgezet. Zij willen ervoor zorgen dat iedereen, nu en in de toekomst, bewust is van zijn/haar ‘vrijheid’. Vrijheid is van onschatbare waarde en daarom is het belangrijk dat historische gebeurtenissen en bijvoorbeeld onze ervaringen met corona niet vergeten worden. Het programma Vrijheid is een vervolg op Gelderland Herdenkt. Maar er is een verschil. Gelderland Herdenkt richt zich op de Tweede Wereldoorlog en dit regioprogramma op Vrijheid.

Wilt u deelnemen?

Hebt u een idee voor de regio of bent u organisator van een regioproject? Staat het thema Vrijheid hierbij centraal? En gaat het om een groot project van minimaal €15.000,- en een totale begroting van €30.000,-? Dan kunt u een subsidie aanvragen bij Provincie Gelderland. Dit kan tot 31 december 2023. Kijk voor alle voorwaarden op Provincie Gelderland.

Financiële bijdrage gemeente Maasdriel

Ook wij als gemeente willen graag bijdragen aan projecten binnen het regioprogramma als een onderdeel van het project gericht is op gemeente Maasdriel. Dit is mogelijk vanuit het Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur. Het bedrag per idee is maximaal 10% van alle kosten met een maximaal bedrag van €1.500,-. Kijk voor alle voorwaarden op Stimuleringsfonds Kunst en cultuur.

Meer nieuws