De commissies vergaderen

Geplaatst op woensdag 15 juni 2022

Op dinsdag 21 juni vergadert de commissie Samenleving en Financiën vanaf 19:30 uur. Op woensdag 22 juni  vergadert de commissie Ruimte vanaf 19:30 uur.

Een greep uit de onderwerpen van de commissie S&F:

  • Uitvoeringsagenda kerngericht werken
  • Jaarstukken 2021 gemeente Maasdriel
  • Beleidsperspectieven 2023

Een greep uit de onderwerpen van de commissie Ruimte:

  • Bestemmingsplan Ammerzoden herziening 2021, De Hoef
  • Krediet gebiedsontwikkeling Zandmeren
  • Aanvullend voorbereidingskrediet woningbouw voetbalvelden Hurwenen

Wilt u inspreken of meedoen aan de informatieronde?

Dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@maasdriel.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws