Nieuw college Maasdriel presenteert bestuursakkoord: Samen Doen

Geplaatst op donderdag 9 juni 2022

Tijdens een extra raadsvergadering op donderdagavond 9 juni zijn de wethouders van Samen Sterk Maasdriel (SSM) en CDA Maasdriel benoemd. Zij vormen komende bestuursperiode samen met burgemeester Van Kooten het college van B en W. Het college gaat aan de slag met het bestuursakkoord 2022 – 2026 ‘Samen Doen’ dat dezelfde avond werd gepresenteerd. Het akkoord beschrijft op hoofdlijnen wat de belangrijkste opgaven zijn voor komende jaren en hoe het college daarmee om wil gaan.

Samen Doen

Het college over het bestuursakkoord: “Meer dan ooit zal de komende periode bestaan uit keuzes die ertoe doen en die tot in volgende generaties voelbaar zijn. Er komen grote maatschappelijke ontwikkelingen op ons af. Denk aan de woningbouwcrisis, het veranderende klimaat, de toenemende vluchtelingenstromen door de oorlog in Oekraïne en het groeiende aantal taken dat het Rijk bij gemeenten onderbrengt. De ontwikkelingen en de uitdagingen waar we voor komen te staan, pakken we samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan. Zo zorgen we er samen voor dat Maasdriel een plek blijft waar het fijn wonen, werken en ondernemen is voor iedereen.“

Portefeuilleverdeling

De wethouders hebben ook afspraken gemaakt over de taken die zij krijgen. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

  • Erik van Hoften (SSM): financiën, beheer openbare ruimte, grondzaken, verkeer en vervoer, duurzaamheid, leefbaarheid – kerngericht werken, sport, ontwikkeling lokaal bestuur en gemeenschappelijke regelingen, subsidiebeleid.
  • Michiel Alexander de Raaf (SSM): ruimtelijke ordening, bouwen, wonen, Omgevingswet, maatschappelijk vastgoed.
  • Anita Sørensen (CDA): jeugd, WMO, werk en inkomen, onderwijs, kunst en  cultuur, welzijn, volksgezondheid, minimabeleid en schuldhulpverlening, inburgering.
  • Peter de Vries (CDA): recreatie en toerisme, economische zaken, natuur en landschap, rivieren en water buitendijks, majeure projecten.
  • Burgemeester Henny Van Kooten: openbare orde en veiligheid, bedrijfsvoering, bestuurlijke samenwerking, documentaire informatievoorziening, evenementen, informatie en automatisering, overleg collectief dorpsraden en kerken, personeel en organisatie, publieke dienstverlening, toezicht en (integrale) handhaving.

Benieuwd naar het bestuursakkoord?

Bekijk het hele document of de 23 losse thema’s op de pagina bestuursakkoord.

Meer nieuws