De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op dinsdag 12 april 2022

Op woensdag 20 april vergadert de commissie Ruimte vanaf 19:30 uur.
Op donderdag 21 april vergadert de commissie Samenleving en Financiën vanaf 19:30 uur.
U kunt de uitzendingen van de commissies live volgen op de website van de gemeenteraad.

Een greep uit de onderwerpen van de commissie Ruimte

  • Water- en rioleringsplan 2022-2026
  • Vaststellen bestemmingsplan Kerkdriel herziening 2021, Dalemstraat 12-14

Een greep uit de onderwerpen van de commissie S&F

  • Discussie ‘Aanpassing beleid huisvesting internationale arbeidskrachten’
  • Onderzoeken rekenkamercommissie: subsidiebeleid en lokale inkomensregelingen

Wilt u inspreken of meedoen aan de informatieronde?

Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws