Oekraïne: vragen en antwoorden

Geplaatst op donderdag 24 maart 2022

Let op!Виберіть текст, натисніть 'vertalen' та виберіть потрібну мову

We ontvangen veel vragen over de Russische inval in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Ook bereiken ons signalen dat inwoners en ondernemers hulp willen bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het is hartverwarmend om te merken dat inwoners zich zo begaan voelen met de Oekraïners. We zetten op deze pagina belangrijke informatie voor u op een rij.

Opvang

Alle veiligheidsregio’s in Nederland hebben een taak in het regelen van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Net als alle andere gemeenten brengen wij momenteel in kaart welke mogelijkheden voor opvang we in Maasdriel hebben. Verschillende ondernemers hebben zich al bij ons gemeld met een aanbod om Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden.

Kunt en wilt u als ondernemer of organisatie ook onderdak aanbieden om Oekraïners op te vangen?

Dan ontvangen wij graag via info@maasdriel.nl het adres van de locatie, het aantal mensen dat daar terecht kan en uw contactgegevens. Wij brengen alle mogelijkheden in kaart en nemen contact met u op als we van uw aanbod gebruik willen maken.

Wilt u als particulier onderdak aanbieden om Oekraïners op te vangen?

Op dit moment is er landelijk, regionaal en lokaal nog veel onduidelijk rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op veel vragen zijn nog geen antwoorden. Realiseert u zich dat u op dit moment dan ook zelf verantwoordelijk bent om alles rondom de opvang te regelen wanneer u Oekraïners onderdak biedt. Denk daarbij zowel aan de praktische, als de financiële zaken. Overweegt u als particulier opvang aan te bieden? Dan raden wij u aan Vluchtelingenwerk Nederland te raadplegen voor meer informatie en gericht advies.

Ik heb vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Moet ik hem of haar inschrijven bij de gemeente?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van beschikbare voorzieningen zoals onderwijs voor de kinderen en een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud is een inschrijving in de Basisregistratie Personen nodig. Maak een afspraak bij de gemeente om vluchtelingen in te laten schrijven. Om in te schrijven moeten Oekraïense vluchtelingen zich kunnen legitimeren. Hebben zij geen identiteitsdocumenten bij zich, dan moeten zij zich melden bij de ambassade van Oekraïne.

Krijgen vluchtelingen uit Oekraïne financiële ondersteuning?

Het kabinet heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingen leefgeld ontvangen. Oekraïners die bij een gastgezin inwonen krijgen een aanvullende bijdrage. De gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Op dit moment wordt de leefgeld regeling door de Rijksoverheid uitgewerkt.

Als gemeente werken we nu aan een tijdelijke regeling, zodat wij Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven op korte termijn al leefgeld kunnen verstrekken. Zodra daar meer over bekend is, informeren wij u daarover. Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op leefgeld is een inschrijving in de Basisregistratie Personen.

Hoe staat het met de basisvoorzieningen zoals de ziektekostenverzekering? Of wel: kunnen Oekraïners medische zorg ontvangen en zijn de kosten dan gedekt?

In Nederland kan men altijd bij artsen en in ziekenhuizen terecht voor noodzakelijke medische zorg. Ook als men daarvoor niet is verzekerd. De kosten worden vergoed vanuit een speciale regeling voor mensen zonder verzekering. De arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan.

Andere vormen van hulp

Ik wil graag helpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Maasdriel, waar kan ik mij melden?

Op dit moment weten wij nog niet of en wanneer de locaties die wij voor de opvang van Oekraïners hebben aangedragen bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in gebruik worden genomen. Wij kunnen ons voorstellen dat in de nabije toekomst hulp zeer welkom is. Wilt u iets betekenen? Dan kunt u zich als vrijwilliger alvast aanmelden bij Welzijn Bommelerwaard via info@welzijnbommelerwaard.nl. Welzijn Bommelerwaard noteert uw gegevens en benadert u op het moment dat uw hulp ingezet kan worden.

Ik wil graag spullen doneren voor Oekraïense vluchtelingen, waar kan ik terecht?

Spullen doneren voor vluchtelingen kan via het platform van Vluchtelingenwerk Nederland. Daar vindt u een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen, informatie over het doneren van spullen en kunt u een eigen initiatief aanmelden.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Geld doneren kan bijvoorbeeld via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Meer informatie

De komende tijd zal er steeds meer duidelijk worden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in ons land. Houd daarvoor ook de speciale startpagina van de Rijksoverheid in de gaten. Daar vindt u nu al veel informatie over de situatie in Oekraïne, praktische tips en antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u specifieke vragen voor de gemeente? Neemt u dan contact met ons op via info@maasdriel.nl of het telefoonnummer 14 0418.

Meer nieuws