‘Samen maken we de bieb’

Geplaatst op donderdag 10 maart 2022

In de week van 7 maart 2022 ondertekenden de wethouders van negen gemeenten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Rivierenland. Het convenant ‘Samen maken we de bieb’ regelt de samenwerking van de Bibliotheek en de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Negen wethouders en de directie van Bibliotheek Rivierenland troffen elkaar afgelopen week op verschillende momenten. Na een korte doorloop van de inhoud van het bibliotheekwerk en een terugblik op de afgelopen jaren, ondertekenden de wethouders en directeur-bestuurder van de bibliotheek het nieuwe convenant. Dhr. Wiendels voor Buren, dhr. Reus voor Culemborg, dhr. de Wildt voor Druten, mevr. Sørensen voor Maasdriel, mevr. van Dijkhuizen voor Neder-Betuwe, dhr. van Stappershoef voor West Betuwe, dhr. Reuvers voor West Maas en Waal, dhr. Brink voor Tiel en dhr. Bragt voor Zaltbommel. Directeur-bestuurder mevr. Vos ondertekende het convenant namens de bibliotheek.

Drie hoofddoelstellingen

Bibliotheek Rivierenland heeft in het convenant drie maatschappelijke ambities geformuleerd. Met het ondertekenen onderschrijven de gemeenten de gewenste ontwikkelrichting van de bibliotheek. Deze ambities zijn:

  • De Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier;
  • Participatie in de informatiesamenleving - digitale inclusie en digitaal burgerschap;
  • Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid.

Investering in zelfstandig participerende burgers

Lidy Vos, directeur-bestuurder van Bibliotheek Rivierenland, is tevreden met de continuering van de samenwerking: de afgelopen twee jaar hebben aangetoond hoe belangrijk het is voor gemeenten om te beschikken over een robuuste bibliotheek. Bestrijding van achterstanden in basisvaardigheden is een laatste redmiddel. Daarom de focus op preventie.

Biebclub

Een van de ambities in de overeenkomst is het verbeteren van geletterdheid en leesplezier. Daarom start vanaf donderdag 10 maart de Biebclub in de bibliotheek in Kerkdriel. Dit is een steuntje in de rug voor kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het lezen, zodat lezen leuk wordt! De bieb en lagere scholen werken hierin samen, in overleg met ouders. Meer informatie leest u op de website van bibliotheek Rivierenland.  

Meer nieuws