Een terugblik op weg naar gemeenteraadsverkiezingen 2022

Geplaatst op woensdag 9 februari 2022

Beste lezer,

Er bestaat geen opleiding voor het vak van wethouder. Dus toen ik op 9 mei 2018 als wethouder werd geïnstalleerd, wist ik niet precies wat er op me af zou komen. Dat was maar goed ook! Een veelvoud aan - soms ook uitdagende - dossiers kwam op mijn pad. Ik noem bijvoorbeeld een nieuwe accommodatie voor (fusie)voetbalclub HRC’14, het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, de verschillende visies op het gebied van duurzaamheid en wonen, het  programma Krachtige Kernen, de huisvesting van arbeidsmigranten en het omgekeerd inzamelen van restafval door Avri.

Steeds heb ik geprobeerd de belangen van alle Maasdrielenaren af te wegen

Om te komen tot zo breed mogelijk gedragen besluiten. Ook op regionaal niveau heb ik de belangen van Maasdriel vertegenwoordigd. Dat deed ik onder andere in de stuurgroep RES (Regionale Energie Strategie) en in het Algemeen Bestuur van Avri.

Ik heb genoten van alle gesprekken

Met collega bestuurders, lokaal en in de regio. Maar vooral van de gesprekken met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties uit Maasdriel. Gesprekken waarin vaak heel  diverse initiatieven en verzoeken ter sprake werden gebracht. Veel hebben we samen opgepakt en uitgevoerd, maar er kon niet altijd aan alle wensen worden voldaan. Toch waren de gesprekken altijd goed en respectvol. Ze leverden mij een mooi inzicht in wat er leeft in de verschillende kernen van Maasdriel.

Ik heb veel geleerd

Op bestuurlijk niveau, maar vooral van u, de inwoner van Maasdriel. Daarvoor ben ik u dankbaar! Ik hoop daar de komende 4 jaar een vervolg aan te mogen geven. Zoals ik dat de afgelopen bestuursperiode deed: naar eer en geweten, transparant, benaderbaar en naar beste kunnen.
Nogmaals dank en graag tot ziens in de toekomst.

wethouder Erik van Hoften

Erik van Hoften

Meer nieuws