Nieuwe uitvoerders maatschappelijke begeleiding statushouders Rivierenland bekend

Geplaatst op donderdag 9 december 2021

Met ingang van het nieuwe jaar nemen Sociom en lokale welzijnsorganisaties de begeleiding van statushouders in Rivierenland voor hun rekening. Dit is het resultaat van een intensieve zoektocht naar een geschikte partij voor het uitvoeren van de wettelijke taak maatschappelijke begeleiding.

Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 verandert het inburgeringsstelsel. In het nieuwe stelsel krijgen de gemeenten weer de regie op het inburgeringsproces. Professionals worden verantwoordelijk voor taken als de brede intake, de aanmelding voor een taaltraject, het inschakelen van zorg, het aanbieden van budgetcoaching en het bewaken van de voortgang.

Nauwe samenwerking

Door de wetswijziging verandert ook de taak maatschappelijke begeleiding. Vanaf 1 februari 2022 werken Sociom en de lokale welzijnsorganisaties Welzijn Bommelerwaard en Stichting Kompas in de Bommelerwaard nauw samen aan de maatschappelijke begeleiding.

Sociom is een organisatie die ervaring heeft met de begeleiding van statushouders in het Land van Cuijk en op dit moment al actief is als welzijnsorganisatie in West Maas en Waal. Vanaf 1 februari 2022 verzorgt Sociom alle praktische zaken rondom de huisvesting van statushouders en de juridische ondersteuning bij bijvoorbeeld gezinshereniging. Daarna komen de welzijnsorganisaties in beeld. De welzijnsorganisaties vormen een brug tussen de statushouders en het voorzieningenaanbod van een gemeente. Zo leren statushouders hoe het reguliere aanbod van een gemeente eruitziet en waar men met welke hulpvraag terecht kan. Deze rol van de welzijnsorganisaties sluit naadloos aan bij de rol die zij al vervullen voor gemeenten.

Vrijwilligers

De nieuwe Wet inburgering heeft veel invloed op het werk van iedereen die zich inzet voor statushouders in onze regio, ook op de rol van vrijwilligers. Hoewel de rol van de vrijwilligers verandert in het nieuwe stelsel, blijft deze wel van groot belang. Ook Sociom en de lokale welzijnsorganisaties willen de expertise van vrijwilligers inzetten.

Vol vertrouwen

De gemeenten in Rivierenland zien de bovengenoemde samenwerking vol vertrouwen tegemoet. De gemeenten waarderen het daarnaast zeer dat VluchtelingenWerk de komende tijd actief blijft in Rivierenland om een warme overdracht te bewerkstelligen.
Tussen 1 februari en 1 april 2022 zal deze overdracht geleidelijk plaatsvinden.

Meer nieuws