Onderzoek naar behoefte financiële steun voor controle coronatoegangsbewijs

Geplaatst op donderdag 2 december 2021

Tijdens de persconferentie op dinsdag 2 november 2021 kondigde het kabinet onder andere aan de inzet van het coronatoegangsbewijs (ctb) per 6 november 2021 te verbreden.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar geldt, deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd. Dit is conform de geldende maatregelen. Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid. Dit heeft impact op ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs zorgt mogelijk voor extra personele inzet en kosten.

Financiële ondersteuning bij controle ctb

De Rijksoverheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het ctb. Ondernemers, verenigingen en andere organisaties kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor de mogelijke extra kosten voor de ctb controles bij activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021.

Inventarisatie

Ons eerste doel is inventariseren hoeveel behoefte bij de ondernemers en verenigingen is aan financiële steun voor het uitvoeren van de controle van het ctb. Nadat alle aanvragen zijn ingediend, wordt vastgesteld hoe het beschikbare budget verdeeld zal worden. U zult hierover nader worden geïnformeerd.  

Vrijwilligers

Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties komen in aanmerking voor een vergoeding voor de inzet van extra vrijwilligers. 

Personele inzet

Ondernemers kunnen een bijdrage aanvragen voor de extra personele inzet die nodig is om de controles uit te voeren.

Inventarisatie

Wij vragen u om voor 10 december 2021 ons te laten weten of u een beroep doet op financiële ondersteuning voor het uitvoeren van de ctb controles. U kunt dit mailen naar b.maas@maasdriel.nl.

Bij uw reactie moet u onderstaande informatie meesturen.

Invullen door verenigingen en andere maatschappelijke organisaties:
Vrijwilligers

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Naam / organisatie/ vereniging
 • KVK-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Aantal leden en/of deelnemers activiteiten in de betreffende periode
 • Extra uren vrijwillige inzet
 • Datum en toelichting van activiteit(en)
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder


Invullen door ondernemingen:
Personele inzet

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Naam bedrijf/ organisatie/ vereniging
 • KVK-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Reden voor de aanvraag
 • Datum activiteit(en) kostenvergoeding
 • Bedrijf kostenvergoeding
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder
 • Factuur/ bewijs (loonstrook)

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan via e-mail naar b.maas@maasdriel.nl of telefoonnummer 14 0418.

Meer nieuws