30 kilometer zones kernen Ammerzoden en Rossum

Geplaatst op dinsdag 23 november 2021

Om de verkeersveiligheid in de dorpskernen te verbeteren brengen we de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen terug naar 30 kilometer per uur. Naar verwachting starten we halverwege 2022 met de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Ammerzoden en Rossum. Op dit moment haalt RA Infra namens ons op wat de inwoners van Ammerzoden en Rossum vinden van de plannen.

Wat vinden inwoners van de plannen?

Om verkeersgebruikers te stimuleren dat zij hun snelheid verlagen zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals drempels, plateaus of punaises (ronde verhoging bij een kruising). Op de projectwebsite voor Ammerzoden en de projectwebsite voor Rossum kunnen inwoners van Ammerzoden en Rossum de plannen inzien en hun mening geven. Daar is ook te zien op welke locaties de maatregelen zijn ingetekend.

Planning & proces

Tot en met het einde van dit jaar kunnen de inwoners van Ammerzoden en Rossum hun mening geven. Met de opgehaalde input worden de plannen begin 2022 verder uitgewerkt. De verwachting is om het werk in het voorjaar van 2022 aan te besteden aan een aannemer, zodat de plannen halverwege volgend jaar in uitvoering gaan.

Reconstructie Burchtstraat Rossum

Wij zijn ook van plan om de Burchtstraat in Rossum op te knappen. Aangezien deze werkzaamheden verder gaan dan alleen het inrichten van een 30km-zone, ontvangen de bewoners van de Burchtstraat en de directe omgeving daarvan binnenkort meer informatie hierover.

Planning 30 kilometer zones andere kernen

De gemeenteraad van Maasdriel stelde in 2019 het Gemeentelijk Vervoer- en Verkeerplan vast. Hierin staat onder andere dat we de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen gaan terugbrengen naar 30 kilometer per uur. Het is een meerjarenplan om dit voor alle kernen te realiseren. Bekijk hieronder wanneer de werkzaamheden voor de kernen gepland staan:

  • Alem: gerealiseerd
  • Heerewaarden: gerealiseerd
  • Hurwenen: gestart met de werkzaamheden
  • Rossum: project gestart, we verwachten halverwege 2022 te starten met de werkzaamheden
  • Ammerzoden: project gestart, we verwachten halverwege 2022 te starten met de werkzaamheden
  • Well: verwachting start project eind 2022
  • Hedel: verwachting start project begin 2023
  • De andere kernen (Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Wellseind) volgen later. Daarvan is de precieze planning nu nog niet bekend.

Meer informatie

Meer informatie over het terugbrengen van de maximumsnelheid in de kernen van Maasdriel vindt u in het Gemeentelijk Vervoer- en Verkeerplan (GVVP). Voor vragen kunt u mailen naar realisatiemsd@maasdriel.nl of bellen naar 14 0418.

Meer nieuws