Hoe maken we Maasdriel aardgasvrij?

Geplaatst op woensdag 18 augustus 2021

Aardgas gebruiken we al jarenlang om onze huizen te verwarmen en om te koken. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Daardoor warmt de aarde op. Om die opwarming tegen te gaan, spraken we wereldwijd af om minder CO2 uit te stoten. Daarom stopt vanaf 2050 het gebruik van aardgas in Nederland. Ook in Maasdriel gaan we de komende jaren stap voor stap van het aardgas af. Dit noemen we ook wel de warmtetransitie of de energietransitie.

Hoe pakken we dat aan?

Dat staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). De conceptversie daarvan is nu klaar. Die stelden we op met behulp van input van inwoners en andere betrokkenen. In de Transitievisie Warmte kunt u lezen welke alternatieven er in Maasdriel zijn voor aardgas, wat per wijk de beste oplossing is en hoe we de warmtetransitie organiseren.

Transitievisie Warmte inzien?

De conceptversie van de Transitievisie Warmte beschrijft de eerste stappen naar een aardgasvrije gemeente. U vindt de conceptversie op maasdriel.nl/transitievisiewarmte. Ook ligt deze versie tot en met 21 september 2021 ter inzage op het gemeentehuis in Kerkdriel.

Reageren op het concept?

Wilt u reageren op de conceptversie van de Transitievisie Warmte? Stuur een e-mail naar tvw@maasdriel.nl of stuur uw reactie per post onder vermelding van Transitievisie Warmte aan: 
Het college van Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel
Wilt u uw inspraakreactie mondeling indienen? Dan kunt u bellen naar 14 0418 en vragen naar mevrouw Venema.

Meer nieuws