De gemeenteraad vergadert

Geplaatst op dinsdag 29 juni 2021

Op donderdag 8 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 19:30 uur. Vanwege de geldende coronamaatregelen kan er tijdens de vergadering helaas geen publiek aanwezig zijn. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op maasdriel.raadsinformatie.nl.

Een greep uit de agendapunten

  • Beleidsprioriteiten gemeente Maasdriel 2022-2025
  • Jaarstukken Maasdriel 2020
  • Toekomst BVEB
  • Uitwerking gebiedsvisie Gelre’s end

Heeft u vragen over de vergadering van de gemeenteraad?

Stuur dan een mail naar griffier@maasdriel.nl of bel naar 0418 63 84 10.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?

Kijk dan op maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws