De raadscommissies vergaderen 1 juli

Geplaatst op vrijdag 25 juni 2021

Op donderdag 1 juli vergadert de commissie Samenleving en Financiën vanaf 19:00 uur. Aansluitend vergadert de commissie Ruimte. De vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden op de website van de gemeenteraad.

Bespreekpunt commissie Samenleving en Financiën:
•  Jaarstukken 2020 gemeente Maasdriel

Bespreekpunt commissie Ruimte:
•  Memorandum rekenkamercommissie Feitenonderzoek Dossier Rubens

Wilt u op een geagendeerd onderwerp inspreken?
Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10. Meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via intranet?
Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws