Uitnodiging digitale bijeenkomst kasteelruïne en omgeving Hedel

Geplaatst op woensdag 16 juni 2021

De omgeving van de kasteelruïne in Hedel krijgt een nieuwe inrichting. In oktober konden geïnteresseerden tijdens een inwonersbijeenkomst hun suggesties hiervoor doorgeven. We bespraken toen een ontwerp van het Kasteelplein en het terrein rondom de kasteelruïne: het Kasteelpark. Met de suggesties die we kregen en op basis van gesprekken met werkgroep Kasteelplein Hedel, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie en de R.K. parochie, paste Buro Lubbers het ontwerp aan. Graag presenteren we u dat nieuwe ontwerp in een digitale bijeenkomst op woensdag 30 juni om 19.30 uur.

Nieuwe ontwerp

Naast het Kasteelplein en –park is in het nieuwe ontwerp ook het neerhuizinggebied meegenomen. Dat is het gebied tussen de voormalige R.K. kerk in Hedel en de kasteelruïne. Neerhuizing betekent voorhof en verwijst naar de vroegere bestemming als voorhof voor het kasteel.

Participatie

Bij het maken van het ontwerp is gekeken naar de kansen die er liggen voor het gebied rondom de kasteelruïne. Afgelopen tijd spraken we veelvuldig met werkgroep Kasteelplein Hedel, Stichting Kleindierwandelpark Hedel, Hedels Historie en de R.K. Parochie om te kijken hoe we die kansen en de wensen zoveel mogelijk konden invullen. Zo werken we samen naar een gebruiksvriendelijk plan dat recht doet aan de plek als historisch dorpscentrum.

Proces

Alle betrokken partijen staan achter het ontwerp dat we u op 30 juni presenteren. We horen dan graag wat u ervan vindt en of u nog suggesties heeft voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Deze zomer rondt Buro Lubbers het ontwerp verder af en dienen we het in bij de gemeenteraad.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan voor 25 juni aan door een e-mail te sturen naar kasteelhedel@maasdriel.nl. Vermeld a.u.b. uw voor- en achternaam in de mail. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u op 28 juni een uitnodiging om via Teams digitaal deel te nemen aan de bijeenkomst.

Meer nieuws