Kennisgeving terinzagelegging gedoogbeschikking

Geplaatst op woensdag 12 mei 2021

De burgemeester van de gemeente Maasdriel verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 21 april 2021, RWS-2021/12951 met ingang van donderdag 20 mei 2021 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt op het gemeentehuis van Maasdriel, Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel.

De gedoogbeschikking is op verzoek van Defensie Pijpleiding Organisatie genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van een brandstoftransportleiding, met bijkomende werken, in de gemeente Maasdriel.

De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Meer nieuws