Nederzetting uit de Bronstijd gevonden in Kerkdriel

Geplaatst op donderdag 29 april 2021

Lang voordat het dorp Kerkdriel de huidige vorm kreeg vestigden zich al mensen in dit gebied. Bewijs daarvan is zichtbaar geworden tijdens archeologisch onderzoek. Op de plek waar in de toekomst de Paddenstoelenbuurt wordt gebouwd, zijn sporen aangetroffen van bewoning in de periode van de Bronstijd tot de Nieuwe Tijd. Vooral de resten uit de Bronstijd zijn erg bijzonder.

Hout van 3000 jaar oud

Tussen de Veersteeg, Kloosterstraat en Hoorzik zijn paalsporen met daarin resten constructiehout gevonden van een klein boerenerfje uit de Late Bronstijd (1100-800 v.Chr.). Het gebeurt niet vaak in Nederland dat hout van gebouwen wordt gevonden met een leeftijd van zeker 3000 jaar oud.

Archeologen brengen alles in kaart

Naast de palen van gebouwen zijn o.a. aardewerk en drie bronzen objecten opgegraven. De archeologen gaan de komende dagen verder met hun onderzoek en het in kaart brengen van de vondsten en de sporen. Op die manier wordt in beeld gebracht waar de gebouwen hebben gestaan en hoe de nederzetting eruitgezien kan hebben.

​​​Meten en intekenen archeologische vondsten (JPG, 5.5 MB)

Meer nieuws