Digitale informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte

Geplaatst op donderdag 15 april 2021

Wilt u meepraten over het aardgasvrij maken van de gemeente Maasdriel? Meld u dan nu aan voor de digitale informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte op donderdag 29 april 2021 van 19:30 tot 21:15 uur.

Vanaf 2050 gebruiken Nederlandse huishoudens geen aardgas meer om te koken en te stoken

Door te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen vermindert de CO² uitstoot. Daarmee gaan we klimaatverandering tegen. Daarnaast zorgt de gaswinning voor veel schade en overlast in de provincie Groningen. Daarom is besloten de gaswinning terug te draaien. Dat betekent dat we aan het begin staan van een hele grote verbouwing. Ruim 7 miljoen woningen gaan tot 2050 op de schop.

Wij zijn druk bezig met de warmtetransitie in Maasdriel

Wat betekent de transitie voor Maasdriel en voor de inwoners? Daarom bereiden we een Transitievisie Warmte voor. In deze visie staat welke alternatieven er in Maasdriel zijn voor aardgas. En welke technische oplossing per wijk het beste past. Ook onderzoeken we welke wijken als eerste aan de beurt zijn om van het aardgas af te gaan.

De transitie naar aardgasvrije gemeente is ingrijpend

Daarom vinden we het belangrijk om de Transitievisie Warmte goed af te stemmen met inwoners, vastgoedeigenaren, netbeheerders en andere belanghebbenden. Samen met alle betrokkenen stellen we deze visie op. De visie is uiterlijk eind 2021 klaar. Veel dingen weten we nog niet en gaan we de komende jaren ontdekken. Daarom wordt de visie ten minste elke vijf jaar herzien. Uiteindelijk krijgt elke wijk/buurt een eigen plan aardgasvrij te worden.

Wilt u weten welke stappen u al kunt zetten?

Bent u huiseigenaar? Op energieloketrivierenland.nl kunt u terecht voor gratis advies van een onafhankelijke energieadviseur over energie besparen en opwekken in en rond uw eigen woning. Maar ook voor tips en het aanvragen en beoordelen van offertes, subsidies en financieringen.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale bijeenkomst?

Dat kan via tvw@maasdriel.nl. Tijdens de bijeenkomst lichten wij de opgave en het proces toe en is er ruimte om vragen te stellen.

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of ideeën?

Stuur dan een e-mail naar tvw@maasdriel.nl. Op maasdriel.nl/transitievisiewarmte vindt u meer informatie over de Transitie Warmte.

Samen werken we aan een duurzaam Maasdriel!

Meer nieuws