Informatiesessies voor zorgaanbieders over inkoopstrategie Wmo en Jeugdhulp vanaf 2023

Geplaatst op donderdag 8 april 2021

De gemeenten van Regio Rivierenland zijn begonnen met de voorbereidingen op de inkoop voor de Wmo en de Jeugdhulp per 1 januari 2023. Op 22 maart zijn de gemeenteraden van de zes deelnemende gemeenten bijgepraat over de keuzes die in de inkoopstrategie worden gemaakt.

Het is nu tijd om zorgaanbieders te informeren over deze inkoopstrategie. Daarom organiseert Regio Rivierenland in april informatiesessies voor zorgaanbieders, waarin wij u informeren over de hoofdlijn van de voorgenomen inkoopstrategie. De sessies worden begeleid door adviesbureau KokxDeVoogd.

Vaststelling in juni

Tijdens de -digitale- bijeenkomsten wordt de inhoud van de inkoopstrategie toegelicht. Ook is er gelegenheid om hierover vragen te stellen. De inkoopstrategie is nog niet definitief vastgesteld. De planning is dat op in juni de colleges van de gemeenten hier een besluit over nemen.

Meld u aan voor een informatiesessie

Wilt u deelnemen aan de informatiesessies? Er worden maximaal acht informatiesessies georganiseerd. U kunt zich voor een van deze sessies aanmelden. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt. Meld u dus snel aan, via de aanmeldpagina van Regio Rivierenland.

Meer nieuws