Biedingen pacht/huur 2021 Ammerzoden en Alem

Geplaatst op donderdag 18 maart 2021

De gemeente Maasdriel verpacht een perceel bouwland aan de Onderwaard in Ammerzoden en verhuurt een perceel weiland in Alem.

Pacht aan de Onderwaard in Ammerzoden:

  • percelen bouwland, kadastraal bekend AMZ00 M 360 (1.61.20 ha.) en M 1240 (2.42.60 ha.);
  • de percelen liggen in de hoek Bernseweg / Onderwaard / Wellsedijk.

Bij verpachting zijn de kosten van de grondkamer voor rekening van de pachter. Het tijdvak van de pacht is t/m 31 december 2021. Betaling van de pachtvergoeding in 1 termijn, op 1 juli 2021.

Verhuur in het verlengde van de De Steeg te Alem:

  • een perceel weiland, kadastraal bekend MDL01 L 319 (+ 53.00 a.);
  • het perceel ligt tussen De Steeg en de Sint Odradastraat;

Het tijdvak van de huur is t/m 31 december 2021. Betaling van de huurvergoeding, in 1 termijn, op 1 juli 2021. Het ijzeren hek in de afrastering is eigendom van een voormalig huurder.

Uitbrengen biedingen via mail

Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus organiseren we deze keer geen bijeenkomst.
Biedingen kunnen tot maandag 12 april 10:30 uur uitgebracht worden via info@maasdriel.nl t.a.v. Gert Korf.
Uw inschrijving wordt dan geregistreerd in ons systeem waar alle ingekomen post wordt vastgelegd. In uw mail vermeldt u de locatie, perceelnummer(s) en het totaal te betalen bedrag in euro’s. Onder voorbehoud van goedkeuring door het college worden de grond(en) gegund aan de hoogste inschrijver van het perceel (of de percelen).

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Gert Korf via 14 0418 of info@maasdriel.nl

Meer nieuws