Problemen met de buren? Los het samen op!

Geplaatst op woensdag 17 februari 2021

De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en hebben buren last van elkaar. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen en het woonplezier behoorlijk verpesten. De politie erbij halen  levert niet altijd de oplossing op die buren zich wensen, maar wat dan? Bij Buurtbemiddeling, een gezamenlijk initiatief van ElkWelzijn, woningbouwverenigingen en gemeenten, kunt u vrijblijvend terecht voor informatie, advies en bemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten en overlastsituaties op te lossen. Getrainde bemiddelaars
luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen met elkaar in gesprek te brengen en samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo kan de rust terug keren en buren weer prettig naast elkaar wonen.

Waarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen?

U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding,
pesterijen, etc. In situaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen
kunt u niet terecht bij buurtbemiddeling. Neem in dat geval contact op met de politie via 0900 88 44,  in geval van nood belt u met 112.

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ElkWelzijn via 0345 22 50 00 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Kijk voor meer informatie op www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling.

Meer nieuws