Geheimhouding persoonsgegevens

Geplaatst op woensdag 3 februari 2021

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen. U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties als Belastingdienst of UWV kunt u daarom niet tegengaan. 

Wilt u een verzoek indienen?

Op de pagina 'geheimhouding persoonsgegevens' vindt u meer informatie en de mogelijkheid een verzoek in te dienen.

Meer nieuws