De raadscommissie vergadert

Geplaatst op donderdag 14 januari 2021

Op dinsdag 26 januari vergadert de commissie Samenleving en Financiën vanaf 19.30 uur.

Een greep uit de onderwerpen

  • Renovatie en Uitbreiding Gelre’s end voor AHOED (apotheek en huisarts onder een dak)
  • Suppletieverzoek gemeentefonds voor kosten opsporen en ruimen conventionele explosieven

De vergadering van de commissie Ruimte gaat niet door. Er zijn raadsvoorstellen aangeboden.

In verband met maatregelen ter bestrijding van de coronavirus is er geen toegang voor het publiek. De vergadering zal volledig digitaal worden gehouden.

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.

Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via intranet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws