Blijk van waardering voor mantelzorgers

Geplaatst op vrijdag 13 november 2020

Dinsdag 10 november was het de landelijke Dag van de Mantelzorg. Een mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Samen met Welzijn Bommelerwaard spraken we onze waardering voor de Bommelerwaardse mantelzorgers uit en zetten wij hen in het zonnetje.

Blijk van waardering

Al sinds 2009 organiseert Welzijn Bommelerwaard een bijeenkomst waaraan zo’n 100 mantelzorgers deelnemen. Door de coronamaatregelen kon dat dit jaar niet. Deze week werden de mantelzorgers tóch in het zonnetje gezet met een cadeau, thuis bezorgd door de mantelzorgconsulenten van Welzijn Bommelerwaard. Wethouders Anita Sørensen en Adrie Bragt hielpen met het uitdelen. De wethouders hebben veel bewondering en zijn dankbaar voor het werk van de mantelzorgers: “Het is geweldig dat deze mensen zich inzetten voor een ander. De belastende rol van die liefdevolle zorg wordt vaak onderschat. Ook wij waarderen hun goede zorgen enorm. We realiseren ons heel goed dat het niet gemakkelijk is in deze tijden van corona.”

Mantelzorgbeleid

In de zomer van 2020 stelden we een Mantelzorgbeleid voor de komende 4 jaar vast. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met meer concrete doelen, acties en activiteiten. Dit uitvoeringsplan komt tot stand in nauwe samenwerking met de mantelzorgconsulenten van Welzijn Bommelerwaard.

Meer nieuws