Raadscommissies en extra gemeenteraad

Geplaatst op donderdag 12 november 2020

Op dinsdag 24 november vergadert de commissie Samenleving en Financiën vanaf 19:30 uur.

Een greep uit de onderwerpen:

  • Belastingverordeningen 2021
  • Stichting MFC Heerewaarden
  • Verlengen pilot incontinentiemateriaal 2021
  • Minimabeleid 2021-2024 en verordening maatschappelijke participatie 2021

Op woensdag 25 november vergadert de gemeenteraad van 19:00 tot ca. 20:00 uur over het bestemmingsplan ‘Burgerwindpark A2-Lage Rooijen’.

Op woensdag 25 november vergadert de commissie Ruimte vanaf ca 20:00 uur.

Een greep uit de onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Well herziening 2020, Maaijenstraat ong
  • Bestemminsplan ‘Voorstraat 61, Velddriel
  • Woningbouwprogramma 2021-2030
  • Plan van aanpak definitieve nota Parkeernormen 2020
  • Woningmarktinstrumenten

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus kan er tijdens de vergaderingen helaas geen publiek in de zaal aanwezig zijn. De vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden op de website van de gemeenteraad.

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen van de commissies inspreken?

Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10. Op de pagina 'meepraten' vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Heeft u vragen over de vergadering van de gemeenteraad?

Stuur dan een mail naar griffier@maasdriel.nl

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws