Drie varianten voor centrumgebied Kerkdriel

Geplaatst op woensdag 11 november 2020

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaat de gemeente Maasdriel ervoor zorgen dat het centrumgebied een mooi en levendig dorpshart wordt, voor nu en in de toekomst. Daarvoor zijn de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Alle opgehaalde input is meegenomen bij het ontwerpen van de drie varianten voor het centrumgebied.

MTD Landschapsarchitecten uit ‘s-Hertogenbosch heeft in opdracht van gemeente Maasdriel de drie varianten ontworpen. Wethouder Erik van Hoften: “Er liggen nu drie varianten waar we trots op mogen zijn. Om tot een voorkeursvariant te komen, wordt nu weer de mening gevraagd van onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Uiteindelijk moet er straks een prachtig plein ontstaan waar het voor iedereen goed vertoeven is en waar we als Maasdrielenaren trots op kunnen zijn.”

Variant 1: tussen kerk en raadhuis

In deze variant wordt het plein opgedeeld in drie delen. Een pleindeel aan de voorzijde van het raadhuis (oude gemeentehuis) met de monumentale platanen en een waterpartij. Een middendeel met parkeerplaatsen en een pleindeel met een openbare kerktuin met podium en zitelement aan de Teisterbandstraat. In deze variant is er plek voor 72 parkeerplaatsen.

Variant 2: de groene loper

Deze variant gaat uit van het verleggen van de rijbanen. Hierdoor ontstaat een mooie groene verblijfsstrook met een waterelement in het midden en brede trottoirs aan de zijkanten van het Mgr. Zwijsenplein. Ook hier kunnen bezoekers aan het plein elkaar ontmoeten aan de rand van de groene, openbare kerktuin, en verblijven op één van de lange zitbanken. Aan één zijde van het plein is plek gereserveerd voor 45 parkeerplaatsen. 

Variant 3: autovrij dorpsplein

Deze variant gaat uit van een autovrij dorpsplein. Een langwerpig tapijt van mooie keitjes zal worden uitgerold, waarin bestaande en nieuwe bomen een prominente plek krijgen. Er is plek voor lange houten zitbanken, mooie lichtmasten, een waterelement en een ontmoetingspodium. Ook in deze variant wordt de groene kerktuin openbaar. In deze variant zijn 31 parkeerplaatsen opgenomen.

Reageren op de varianten

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen t/m 13 december reageren op bovenstaande varianten. Dit kan door het invullen van de ansichtkaart die deze week met het Carillon wordt verspreid, door het invullen van het reactieformulier op de website of door te mailen naar centrumgebied@maasdriel.nl. Ook is ter verduidelijking een film gemaakt, deze staat op www.maasdriel.nl/centrumgebied. Op basis van deze drie varianten en de opgehaalde input wordt er uiteindelijk een voorkeursvariant gekozen.

Meer nieuws