Gemeente Maasdriel houdt koers in bewogen tijd

Geplaatst op dinsdag 6 oktober 2020

Met vertrouwen in de toekomst presenteert het college van de gemeente Maasdriel een sluitende begroting voor 2021. Ook de meerjarenbegroting tot en met 2024 laat positieve cijfers zien. Wat de effecten van het coronavirus op Maasdriel en de ambities zijn, is nog niet bekend. De gemeente blijft vasthouden aan de koers die met het bestuursakkoord is ingezet en zal met gezond verstand bijsturen waar dat nodig is.

Afspraken verwezenlijken

Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente ook in 2021 aan de slag met het verwezenlijken van de afspraken uit het bestuursakkoord voor een veilige en plezierige leefomgeving. De plannen voor de centrumgebieden in de kernen zijn volop in ontwikkeling. Ook zijn er grote ambities voor het beter benutten van de unieke ligging aan de Maas en de kansen die er zijn op het gebied van toerisme en recreatie. Met een langetermijnvisie op het gebied van welzijn, opgesteld in samenwerking met de gemeente Zaltbommel en maatschappelijke partners, draagt de gemeente zorg voor het gevoel van welbevinden van de inwoners.

Samen werken aan een sterk Maasdriel

De financiële positie van gemeenten staat onder druk als gevolg van decentralisatie van rijkstaken die vaak gepaard gaat met bezuinigingen. De coronacrisis heeft deze zorgen verder vergroot. Het college: “De maatregelen die moeten worden genomen om het virus onder controle te krijgen, hebben enorme effecten op onze economie en het welbevinden van onze inwoners. Wij weten niet hoe de mondiale crisis zich verder zal ontwikkelen. Maar wij zullen ons samen met onze partners sterk inzetten om de effecten op onze lokale samenleving zoveel mogelijk te voorkomen of verzachten. Samen werken we aan een sterk Maasdriel, ook in 2021.”

Meer nieuws