Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel werken met partners aan tijdige aanpak schuldenproblematiek

Geplaatst op maandag 7 september 2020

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel gaan samen met partners aan de slag om schuldenproblematiek op tijd te signaleren. Dit is afgesproken in het convenant Vroeg Eropaf Bommelerwaard. Op donderdag 3 september ondertekenden wethouder Sørensen en wethouder Bragt namens de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met de signaalpartners het convenant.

Vroeg Eropaf

De gemeenten, lokale woningcorporaties, zorgverzekeraars, Vitens en Belastingsamenwerking Rivierenland bundelen hun krachten om schuldsituaties bij inwoners tijdig te signaleren en de benodigde hulp aan te kunnen bieden. Vroeg Eropaf reikt verder dan alleen de aanpak van de financiële problematiek. Om een structurele oplossing voor iemands problemen te vinden, is het belangrijk om ook de oorzaak van de financiële problemen te achterhalen en aan te pakken.

Zelfredzaamheid

Het steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat steeds minder mensen langdurige schulden opbouwen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en dat er minder maatschappelijke middelen aan de hulpverlening besteed hoeven te worden. De aanpak draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, het verminderen van het aantal te verstrekken uitkeringen en het voorkomen van de doorstroom naar meer complexe zorg.

Partners

Het convenant is ondertekend door de gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel, Woonlinie, De Kernen, Woningstichting Maasdriel, CZ, VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, Vitens en Belastingsamenwerking Rivierenland.

Meer nieuws