Nieuwe noodverordening per 10 augustus

Geplaatst op maandag 10 augustus 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 9 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. Deze noodverordening geldt vanaf maandag 10 augustus. De landelijk aangekondigde wijzigingen zijn hierin verwerkt.

De belangrijkste aanpassingen

  • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online.
  • Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
  • Onderwijsinstellingen, studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren, als de Voorzitter van de Veiligheidsregio daartoe ontheffing verleent van het verbod tot samenkomsten, en voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
  • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, zijn verboden tussen 22.00 en 06.00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De betrokken onderwijsinstelling of de veiligheidsregio moet de samenkomst geaccordeerd hebben. Studentengezelligheidsverenigingen mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo.
  • De horeca gaat voor binnen √©n buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid en het aantal bezoekers, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. Alleen de GGD kan deze informatie opvragen.
  • Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea) op.
  • Reizigers uit risicogebieden laten zich testen en gaan thuis 14 dagen in quarantaine.
  • De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de mogelijkheid om maatregelen te treffen om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

De geactualiseerde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op Crisisglz.nl/noodverordening.

Meer nieuws